Hachidankin 13

Hachidankin Punching with
Angry Gaze Left

Punching with angry gaze Left

© 2010 savethepicture.net